MCG (MCA-Georgia) Closeout: President Mikheil Saakashvili